INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Top Med Buna Vestire este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului Top Med Buna Vestire sunt următoarele: Craiova, Str. Unirii,nr.90, jud Dolj.

De ce colectăm informații despre dvs.

Spitalul Top Med Buna Vestire colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, gestionării contractelor individuale de muncă și  pentru îndeplinirea cerinţelor legale. Ȋn momentul participării la un proces de recrutare sau in cazul angajării la Spitalul Top Med Buna Vestire, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume );
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon );
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate );
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație );
 • Informații personale (informații despre alți membrii ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu );
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare );
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate );
 • Identificatori online (adresă email, IP, user șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video.

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • în cazul prelucrărilor necesare în procesul de recrutare;
 • în cazul în care sunteți angajat(ă) în cadrul Spitalului Top Med Buna Vestire
 • în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului;
 • pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi la angajarea în Spitalul Top Med Buna Vestire sau în derularea contractului de muncă.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal conform legislatiei in vigoare:

 • Legea nr. 95/2000 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 53 / 2003, Codul muncii;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia.
 • Regulamentul UE 679/ 2016.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică Dolj;
 • Ministerul Muncii, ITM, ANAF;
 • CNAS, CJAS Dolj , SNSPMS;ANMCS; RENAR;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială;
 • Furnizori de servicii (institutii bancare, furnizori servicii IT etc.)
 • Alte uniţăti din domeniul sănătaţii;

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalului Top Med Buna Vestire. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

Informatii privind GDPR